Agencija INSERTAgencija za razvoj specijalizovanih softvera za slijepe, i druge informatičke usluge.
Računarska tehnologija je danas zastupljena gotovo u svim sverama života i rada. Računari su postali dio svakodnevnice i za slijepe i slabovidne i za njih predstavljaju dragocjeno i nezaobilazno pomagalo. Kompletan govorni računarski sistem sposoban da u velikoj mjeri udovolji zahtjevima slijepe osobe sastoji se od računara, čitača ekrana i sintetizatora govora. Kada slijepa osoba koristi jedan ovakav sistem, veoma često nailazi na nepristupačne programe ili sadržaje na internetu.
Agencija INSERT je osnovana sa ciljem da slijepim osobama učini računar pristupačnijim. Dobro poznavanje govornih tehnologija i problematike slijepih i slabovidnih u radu sa računarom predstavlja osnovni preduslov za izradu kvalitetnih i pristupačnih programa. Agencija INSERT okuplja slijepe i slabovidne programere koji iz ličnog iskustva, i iskustva stečenog dugogodišnjim radom na obučavanju slijepih i slabovidnih, najbolje poznaju ovu problematiku.
Programi koje je do sada izradila Agencija INSERT, dobro su prihvaćeni od strane slijepih i njihovih organizacija kao što su:
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Sarajevo.
Savez slepih Srbije.
Savez slepih Makedonije.
Biblioteka za slijepe Crne Gore.
Savezi slepih Niš, Kruševac, Paraćin, Pančevo.
Udruženja slijepih Zenica, Vareš i drugi.
Škole O.Š. Vuk Karadžić Kruševac, Muzička škola Kosta Manojlović Zemun, Milan Petrović Novi Sad i druge.
Agencija INSERT je takođe ostvarila dobru saradnju sa međunarodnom organizacijom "Everyone Counts Inc."
Programeri Agencije INSERT aktivno prate razvoj novih tehnologija kako bi ih primjenili i prilagodili za uspješno korišćenje od strane slijepih i slabovidnih korisnika.
U svom dosadašnjem radu, Agencija INSERT se oslanjala isključivo na sopstvene resurse. Zbog relativno ograničenog tržišta i slabih mogućnosti komercijalnog plasmana programa, Agenciji INSERT je potrebna podrška od strane državnih institucija, i sponzorstvo od strane zainteresovanih firmi.

 1. Agencija Insert
  e-mail: agencija.insert@gmail.com
  Predstavništvo u Sarajevu:
  Hamdo Kentra
  Telefon: +38761183220
  Adresa: Hifzi Bjelevca 20, 71210 Ilidža Sarajevo
  Predstavništvo u Nišu:
  Dragan Miljojčić
  Telefon: +381644826730
  Adresa: Paraćinska 25, 18000 Niš
 2. Podaci o agenciji:
  Identifikacijski broj: 4301963920002, Sarajevo.
  Žiro račun: 1610000089030006, RAIFFEISEN BANK DD.
  Devizni račun:
  BANK: RAIFFEISEN BANK DD Bosna i Hercegovina
  SWIFT CODE: RZBABA2S
  address: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH
  IBAN: BA391611000001606475